D stævnekalender

Koordinering af D-stævner
Distrikt 2 inviterer til D-stævne koordinationsmøde tirsdag den 19. juni kl. 19 på NSR.
Vi håber at se rigtig mange klubber til mødet, så vi kan få fastlagt en masse fine D-stævner for vores ryttere for 4. kvartal 2018 og 1. kvartal i 2019
Kom glad til en hyggelig aften, hvor vi vil servere kaffe og te.

 

Venlige hilsner fra Stævnekoordinator i D2 Ulrik Bolm-Spohr og Therèse Kemp