Stævnekalender

Koordinering af D-stævner
Distrikt 2 koordinerer D-stævner. Næste koordineringsmøde forventes afholdt august 2021.

Stævnekoordinatorer i D2 Ulrik Bolm-Spohr og Therése Kemp