Nyt fra Distrikt 2

Distriktsmesterskaber 2021

Tilskudsreglerne for distriktsmesterskaber er opdaterede - se under stævner/kurser.

Foreløbigt er følgende mesterskaber fordelt:

Spring

Pony individuelt HSK 7.-8. august

Pony hold - info kommer senere

Hest individuelt - info kommer senere

Hest hold HSK 19.-20. juni

 

Dressur

Pony individuelt MMR 7.-8. august

Pony hold SLR (forventer afholdt i august)

Hest individuelt - info kommer senere

Hest hold FVR 19.-20. juni

 

Military

Ingen arrangør har meldt sig endnu

 

Distriktsgeneralforsamling

Der afholdes Distrktsgeneralforsamling den 25. februar 2021 kl. 19.30 på Microsoft Teams. Klubbernes distriktsrepræsentanter, alternativt formænd, har modtaget mødelink og dagsorden direkte pr. mail.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Klubber som kan godkendes ved DRF’s repræsentantskabsmøde 2021
 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet, samt fastlæggelse af budget
 6. Valg til distriktets bestyrelse for 2 år:
  Therese Kemp                                                      modtager ikke genvalg
  Helle Kornbo                                                        modtager genvalg (for 1 år)
  Anita Cordrey                                                        modtager ikke genvalg

René Henriksen                                                   modtager genvalg

Majbritt Paulson                                                   modtager ikke genvalg 

Jannick Holm                                                       modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Jette Vermehren

 

 1. Valg af revisor for 1 år.
  På valg: Tina Foldager                                          modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Majbritt Paulson

 1. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være Therese Kemp i hænde senest d. 17. februar)
 2. Eventuelt

 

Distriktchampionat 

Vi besluttede i 2020 at lave et championat for Distrikt 2's ryttere og har siden arbejdet på at finde et system, der kan håndtere championatet, og gerne så rytterne slipper for selv at skulle huske, at indberette resultater.
Løsningen bliver, at vi trækker på data fra DRF Go. Men da DRF's bagvedliggende systemer ændres pr. 1. april 2021, så kan vi først gå i luften i månederne derefter.
Da vi har systemet til at håndtere resultater fra 2020 og der på grund af COVID-19 har været relativt få stævner, så starter vi først championatet op fra 2021.

Klubbernes distriktsrepræsentanter skal sætte X i kalenderen den 25. februar 2021

Vi planlægger at afholde årets distriktsgeneralforsamling virtuelt på MS Teams den 25. februar 2021 kl. 20.00. Distriktsrepræsentanterne vil få tilsendt dagsorden og mødelink direkte pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Distrikt 2 er udtrådt af stævnekoordineringen mellem Distrikt 1-5
Efter mange overvejelser har distriktsbestyrelsen besluttet at forlade samarbejdet omkring stævnekoordinering i Distrikt 1-5 for foreløbigt det næste år. Mere herom på Distrikt 2's eget stævnekoordinerende møde i december 2020.

 

Send os opslag til hjemmesiden
Har du gode billeder eller tekster, der skal på hjemmesiden. Så skriv til webmasteren - se nedenfor.

 


 

Distriktsgeneralforsamling

Der afholdes Distrktsgeneralforsamling den 25. februar 2021 kl. 19.30 på Microsoft Teams. Klubbernes distriktsrepræsentanter, alternativt formænd, har modtaget mødelink og dagsorden direkte pr. mail.

Dagsorden for ordinær generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Klubber som kan godkendes ved DRF’s repræsentantskabsmøde 2021
 5. Fastlæggelse af kontingent til distriktet, samt fastlæggelse af budget
 6. Valg til distriktets bestyrelse for 2 år:
  Therese Kemp                                                      modtager ikke genvalg
  Helle Kornbo                                                        modtager genvalg (for 1 år)
  Anita Cordrey                                                        modtager ikke genvalg

René Henriksen                                                   modtager genvalg

Majbritt Paulson                                                   modtager ikke genvalg 

Jannick Holm                                                       modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Jette Vermehren

 

 1. Valg af revisor for 1 år.
  På valg: Tina Foldager                                          modtager ikke genvalg

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Majbritt Paulson

 1. Behandling af indkomne forslag (forslag skal være Therese Kemp i hænde senest d. 17. februar)
 2. Eventuelt

 

Distriktchampionat 

Vi besluttede i 2020 at lave et championat for Distrikt 2's ryttere og har siden arbejdet på at finde et system, der kan håndtere championatet, og gerne så rytterne slipper for selv at skulle huske, at indberette resultater.
Løsningen bliver, at vi trækker på data fra DRF Go. Men da DRF's bagvedliggende systemer ændres pr. 1. april 2021, så kan vi først gå i luften i månederne derefter.
Da vi har systemet til at håndtere resultater fra 2020 og der på grund af COVID-19 har været relativt få stævner, så starter vi først championatet op fra 2021.

Klubbernes distriktsrepræsentanter skal sætte X i kalenderen den 25. februar 2021

Vi planlægger at afholde årets distriktsgeneralforsamling virtuelt på MS Teams den 25. februar 2021 kl. 20.00. Distriktsrepræsentanterne vil få tilsendt dagsorden og mødelink direkte pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Distrikt 2 er udtrådt af stævnekoordineringen mellem Distrikt 1-5
Efter mange overvejelser har distriktsbestyrelsen besluttet at forlade samarbejdet omkring stævnekoordinering i Distrikt 1-5 for foreløbigt det næste år. Mere herom på Distrikt 2's eget stævnekoordinerende møde i december 2020.

 

Send os opslag til hjemmesiden
Har du gode billeder eller tekster, der skal på hjemmesiden. Så skriv til webmasteren - se nedenfor.

 


 

Distriktchampionat 

Vi besluttede i 2020 at lave et championat for Distrikt 2's ryttere og har siden arbejdet på at finde et system, der kan håndtere championatet, og gerne så rytterne slipper for selv at skulle huske, at indberette resultater.
Løsningen bliver, at vi trækker på data fra DRF Go. Men da DRF's bagvedliggende systemer ændres pr. 1. april 2021, så kan vi først gå i luften i månederne derefter.
Da vi har systemet til at håndtere resultater fra 2020 og der på grund af COVID-19 har været relativt få stævner, så starter vi først championatet op fra 2021.

Klubbernes distriktsrepræsentanter skal sætte X i kalenderen den 25. februar 2021

Vi planlægger at afholde årets distriktsgeneralforsamling virtuelt på MS Teams den 25. februar 2021 kl. 20.00. Distriktsrepræsentanterne vil få tilsendt dagsorden og mødelink direkte pr. mail senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

Distrikt 2 er udtrådt af stævnekoordineringen mellem Distrikt 1-5
Efter mange overvejelser har distriktsbestyrelsen besluttet at forlade samarbejdet omkring stævnekoordinering i Distrikt 1-5 for foreløbigt det næste år. Mere herom på Distrikt 2's eget stævnekoordinerende møde i december 2020.

 

Send os opslag til hjemmesiden
Har du gode billeder eller tekster, der skal på hjemmesiden. Så skriv til webmasteren - se nedenfor.

 


 

Aktiviteter

Distriktsgeneralforsamling torsdag den 25. februar 2021 

 

DRF NYT