Nyt fra Distrikt 2

Distriktsmesterskaber 2022

Tilskudsreglerne for distriktsmesterskaber er opdaterede - se under stævner/kurser.

Foreløbigt er følgende mesterskaber fordelt:

Spring

Pony individuelt - HSK - Er afholdt

Pony hold - HSK - 28. maj 2022

Hest individuelt - NSR - 11-12 juni 2022

Hest hold - SLR - 10-11 september 2022

Dressur

Pony individuelt - HSK - 15-16 oktober 2022

Pony hold - HGS - 8. og 9. oktober 2022

Hest individuelt - MMR - 25.-26. juni 2022

Hest hold - HGS - 8. og 9. oktober 2022

Military

Hest & Pony individuelt - Søborggård Rideklub

 

Send os opslag til hjemmesiden

Har du gode billeder eller tekster, der skal på hjemmesiden. Så skriv til webmasteren - se nedenfor.

 


 

Aktiviteter

Generalforsamling distrikt 2

Mandag d. 28. februar 2022

Sted: NSR, Langstrupvej 2, 3480 Fredensborg

Mødetid: Kl. 18:30 – Sandwich

Generalforsamling: Kl. 18:45

Tilmelding senest d. 24. februar til D2Staevner@gmail.com

Dagsorden

Valg af dirigent.

Formanden aflægger beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Klubber som kan godkendes ved DRF’s repræsentantskabsmøde 2021.

Fastlæggelse af kontingent til distriktet, samt fastlæggelse af budget.

Valg til distriktets bestyrelse for 2 år:

Tom Normann Olsen-Modtager genvalg 2 år

Ulrik Ditlev Bolm-Spohr-Modtager genvalg 2 år

Helle Kornbo-Modtager ikke genvalg
Jannick Holm-På valg i 2023

Bestyrelsen foreslår nyvalg af:

Nanna Normann (ekstern hjælpe kasserer)-På valg for 2 år

Valg af revisor for 1 år.

På valg: Majbritt Paulsen-Modtager genvalg

Behandling af indkomne forslag. (Forslag skal være Ulrik Bolm-Spohr i hænde senest d. 17. februar på mail: D2Staevner@gmail.com).

Eventuelt.

DRF NYT